โปรแกรม download ภงด.90 ภงด.91 ปี 2555

การติดตั้งโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2555
1. ต้องมีโปรแกรม 7-zip ติดตั้งในเครื่องก่อน [ Download 7-Zip ]
2. Download ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมช่วยคำนวณภาษี 3 ไฟล์ โดยให้นำไปอยู่ใน Folder เดียวกัน
3. เมื่อได้ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีทั้งหมดแล้ว ให้คลิกขวาที่ไฟล์ Pnd9091_SetUp_xxxxxxxx.7z.001 เลือกเมนู 7-zip เลือก Extract Here จากนั้นโปรแกรมจะ Extract ไฟล์ทั้งหมดให้
4. เมื่อ Extract ไฟล์เรียบร้อยแล้ว จะได้ไฟล์ PND9091_Setup_xxxxxxxx.exe
5. หากท่านใช้ Windows XP หรือต่ำกว่า ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกไฟล์ PND9091_Setup_xxxxxxxx.exe

หากท่านใช้ Windows VISTA/7 หรือสูงกว่า ให้ทำการคลิกขวาที่ไฟล์ PND9091_Setup_xxxxxxxx.exe แล้วเลือก Run as administrator

6. โปรแกรมจะ Default การติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ C:\Program Files\Rdinet\PND9091
(ผู้ใช้สามารถเลือกการติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ Drive อื่นได้ เช่น D: หรือ E:)
คลิกปุ่ม Start รอจนกว่าโปรแกรมจะดำเนินการติดตั้งจนครบ 100%

7. เรียกใช้งานโปรแกรมโดยคลิกปุ่ม Start > All Programs > Rdinet > PND9091 > คลิก Shortcut โปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2555 ดังรูป

 

วิธีการแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์
ถ้าในขณะใช้งานโปรแกรมแล้วแจ้งข้อความดังต่อไปนี้
Component “..*..” or one of its dependencies not correctly registered : a file is missing or invalid.
The module "..*.." was loaded but the call to DllRegisterServer failed with error.
LoadLibrary "..*.." failed - The specified module could not be found.
Failed to load control “..*..” from "..*.." Your version of "..*.." may be outdated.
หมายเหตุ “..*..” หมายถึงชื่อไฟล์ที่โปรแกรมเรียกใช้งาน
1. ให้ท่านคลิกขวา Shortcut โปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2555 แล้วเลือก Properties

 
2. กดปุ่ม Open File Location หรือปุ่ม Find Target

 

 
3. ทำการ Run ไฟล์ reg-lib.bat ด้วยวิธีการดังนี้
หากท่านใช้ Windows XP หรือต่ำกว่า ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกไฟล์ reg-lib.bat
หากท่านใช้ Windows VISTA/7 หรือสูงกว่า ให้ทำการคลิกขวาที่ไฟล์ reg-lib.bat แล้วเลือก Run as administrator

 
4.ในขณะ Run ไฟล์ reg-lib.bat จะมีข้อความแสดงดังรูป ให้ท่านกดปุ่ม OK จนกว่าหน้าจอสีดำหายไป จากนั้นก็จะสามารถใช้งานโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีได้ตามปกติ

 

 
วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจออ่าน Font ภาษาไทยไม่ได้
1. หากท่านใช้ Windows XP หรือต่ำกว่า
ให้ไปที่ Control Panel >เลือก Regional and Language Options
ในหน้าจอ Regional and Language Options >ให้คลิก Tab Advanced
ใน Tab Advanced >ที่หัวข้อ Language for non-Unicode programs >ให้เลือกเป็น Thai
2. หากท่านใช้ Windows VISTA/7 หรือสูงกว่า
ให้ไปที่ Control Panel >เลือก Regional and Language Options
ในหน้าจอ Regional and Language Options >ให้คลิก Tab Administrative
ใน Tab Administrative >ที่หัวข้อ Language for non-Unicode programs >ให้คลิกปุ่ม Change system locale...
ในหัวข้อ Current system locale >ให้เลือกเป็น Thai (Thailand)

 
 
วิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 7 64 bit
เปิดโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีแล้ว Run-time error '3709': The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.
1. ปิดโปรแกรมช่วยคำนวณภาษี
2. Download ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Sqliteodbc [ Download ]
3. ติดตั้งโปรแกรม Sqliteodbc โดยคลิกขวาที่ไฟล์ sqliteodbc.exe แล้วเลือก Run as administrator
4. หลังจากติดตั้งโปรแกรม Sqliteodbc เรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็จะสามารถใช้งานโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีได้ตามปกติ

 
Download File ติดตั้งโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2555 Version 1.00/2555
ไฟล์ที่ 1. [Pnd9091_SetUp_17012556.7z.001]

ไฟล์ที่ 2. [Pnd9091_SetUp_17012556.7z.002]

ไฟล์ที่ 3. [Pnd9091_SetUp_17012556.7z.003]